Wij zijn ons assortiment aan het uitbreiden, hierdoor kan het zijn dat sommige pagina's niet goed werken, onze excuus voor het ongemak.

Montage Eurotexx geveldelen

montage overzicht

A

1.

Met het ventilatieprofiel kunt u de ventilatieopening afdichten. Het profiel houdt tevens het ongedierte tegen. Zorg ervoor dat het startprofiel (1) wordt gemonteerd. Gebruik de waterpas om het startprofiel horizontaal uit te lijnen. Plaats daarna het Eurotexx gevelpaneel (2) in het startprofiel en monteer het gevelpaneel tegen het regelwerk. Ook tijdens het montageproces de gevelpanelen visueel controleren.

 

 

B

2.

De Eurotexx® potdeksel en dubbel rabatdelen worden bevestigd met een nietapparaat. Dit geldt voor de kleuren zoals wit, crème, sand en licht blauw. Kleuren zoals licht grijs, klei, olijf, quartzgrijs, grijs, antraciet zijn voorzien van sleufgaten (2) en mogen niet worden gemonteerd met een nietapparaat. De bevestiging van de Eurotexx gevelpanelen gebeurt bij voorkeur met Eurotexx bevestigingsschroeven van minimaal 30mm lang. Het is belangrijk dat de schroeven in het midden van de sleufgaten geschroefd worden en los-vast aangedraaid. Hierdoor kan het paneel bij thermische uitzetting bewegen.

 

 

C

3.

Wanneer het regelwerk is geplaatst, dan kunt u de montageprofielen op maat zagen en monteren ter plaatse van de hoeken. Wanneer de montageprofielen zijn gemonteerd, plaats dan de Eurotexx gevelpanelen. Houdt altijd rekening met het uitzetten en krimpen van de panelen. Gebruik de rubber hamer voor het kloppen van de kunststof afwerkprofielen in het montageprofiel. In deze afbeelding zorgt de 2-delige buitenhoek (1) voor de afwerking van een hoek.

 

 

D

4.

Wanneer het regelwerk is geplaatst, dan kunt u de montageprofielen op maat zagen en monteren ter plaatse van de verlenging. Wanneer de montageprofielen zijn gemonteerd, plaats dan de Eurotexx gevelpanelen. Houdt altijd rekening met het uitzetten en krimpen van de panelen. Gebruik de rubber hamer voor het kloppen van de kunststof afwerkprofielen in het montageprofiel. In deze afbeelding zorgt het 2-delige verbindingsprofiel (1) voor een verlenging van de gevelpanelen.

 

 

E

5.

Wanneer het regelwerk is geplaatst, dan kunt u de montageprofielen op maat zagen en monteren ter plaatse van de uiteinden. Wanneer de montageprofielen zijn gemonteerd, plaats dan de Eurotexx gevelpanelen. Houdt altijd rekening met het uitzetten en krimpen van de panelen. Gebruik de rubber hamer voor het kloppen van de kunststof afwerkprofielen in het montageprofiel. In deze afbeelding zorgt het 2-delige eindprofiel (1) voor een horizontale afwerking.

 

 

F

6.

Indien een paneel niet volledig uitkomt, zorg ervoor dat het afgezaagde deel met opvulling (1), van het restmateriaal, wordt gemonteerd achter het eindprofiel. Houdt altijd rekening met het uitzetten en krimpen van de panelen. Gebruik de rubber hamer voor het kloppen van de kunststof afwerkprofielen in het montageprofiel. In deze afbeelding zorgt het 2-delige eindprofiel (2) voor een horizontale afwerking.

 

Algemene informatie

CE-markering

De CE-markering van het bouwproduct geeft informatie over de prestatie van het product op de essentiële kenmerken (eigenschappen) voor de toepassing van het product. Met deze instructiefolder hebben wij het doel om u als afnemer te voorzien van informatie. De Eurotexx gevelpanelen zijn voorzien van een geharmoniseerde norm NEN EN 13245-3. De technische data van de gevelpanelen is een resultaat van testen onder
deze norm voor de CE-markering. De prestatieverklaring en het technisch datablad van de Eurotexx gevelpanelen kunt u downloaden op onze website www.milin.nl en www.eurotexx.nl. De CE-markering laat zien dat het product is getest volgens Europese, geharmoniseerde testmethoden.
Dit betekent dat u een veilig product in handen heeft.

Toepassing

Eurotexx wordt als duurzame en milieuvriendelijke gevelbekleding toegepast in woningbouw, utiliteitsbouw, houtskeletbouw en recreatiebouw. Als gevel, overstek, dakrand en borstwering. De Eurotexx dubbel rabatdelen en potdeksel mogen enkel horizontaal gemonteerd worden.

Garantie

De garantiebepaling is alleen van kracht wanneer de montage van Eurotexx gevelpanelen geheel volgens deze instructiefolder is uitgevoerd. De garantiebepaling kunt u opvragen via onze verkoopafdeling. Het garantiecertificaat is voor u beschikbaar op de website of op te vragen via info@eurotexx.nl.

Eigenschappen

De Eurotexx gevelpanelen zijn gemaakt van PVC-UE volschuim met een co-extrusie toplaag, die UV bestendig is. Met bewezen uitstekende outdoor prestaties die voldoen aan de hoge standaard.

Uitvoering

– Eurotexx, dubbel rabat Euroclass Bs3d0
– Eurotexx, potdeksel Euroclass Bs3d0
– Eurotexx, dakrand Euroclass E
Standaard hebben de Eurotexx gevelpanelen een brandclassificatie van Euroclass Bs3d0 volgens EN13501-1. De Eurotexx gevelpanelen kunnen bij een vastgestelde afname een upgrade krijgen naar een hogere brandklasse. Het rapport is op aanvraag leverbaar via info@eurotexx.nl.

Afmetingafmeting

Eurotexx®      Werkende breedte Breedte Lengte Dikte
Dubbel rabat       332 mm 370 mm 6 m1       17 mm
Potdeksel             180 mm 219 mm 6 m1        17 mm
Dakrand              300 mm 300 mm 6 m1        10 mm

 

Kleur

De gevelpanelen zijn in meerdere nerfstructuur kleuren te verkrijgen. Voor het kleurenoverzicht, zie brochure of website.

Omschrijving

Lichte kleuren : wit, crème, sand, licht blauw, licht grijs en klei.
Donkere kleuren : olijf, quartzgrijs, grijs, antraciet.

Wit crème en sand bevatten geen sleufgaten.

Werking

Kunststoffen krimpen of zetten uit bij temperatuurswisselingen. Dit betekent dat de Eurotexx profielen ook kunnen krimpen en uitzetten. De lineaire uitzettingscoëfficiënt: 0,050 mm/m/0C. Houdt hiermee rekening bij het afwerken van de gevelpanelen in de afwerkprofielen.

Reiniging

De Eurotexx panelen zijn onderhoudsarm. Het Eurotexx mag schoongemaakt worden met een emmer water met zachte zeep. Geen oplosmiddelen of schurende schoonmaakmiddelen gebruiken. Schoonmaakmiddelen niet langdurig laten inwerken. Gebruik van agressieve stoffen of aromatische oplosmiddelen, zoals wasbenzine en terpentine zijn niet toegestaan. Altijd goed naspoelen met schoon water. Hoge druk reiniging is mogelijk onder de volgende voorwaarden:
– Minimale afstand van 1 meter tussen spuitkop en te reinigen oppervlak
– Watertemperatuur niet hoger dan 400C
– Spuit in de lengterichting van de planken. Een roterende spuitkop wordt ten zeerste
afgeraden.

VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking

– Eurotexx, dubbel rabat per 2 stuks
– Eurotexx, potdeksel per 2 stuks
– Eurotexx, dakrand per 2 stuks

Behandeling product

De Eurotexx gevelpanelen niet met de nerfstructuur zijde over elkaar schuiven. Scherpe puntvormige en harde voorwerpen niet in contact brengen met de nerfstructuur zijde.

Opslag

De opslag van de Eurotexx panelen moet binnen, horizontaal op een vlakke ondergrond geschieden met voldoende ondersteuning. Bij opslag onder de 5 graden Celsius graag maatregelen treffen zoals een verwarmde opslag met een hogere omgevingstemperatuur. Buiten opslag in de zon en regen moet worden vermeden.

Controle

Wij behandelen onze producten met de grootste zorg. Toch willen wij u vragen de Eurotexx panelen te controleren op onregelmatigheden, zoals transportschade, productiefouten, etc , bij aflevering op de werkplek door onze transporteur. Ook tijdens het montageproces de panelen visueel controleren.

Bewerking

bewerken en zagen

Bewerken en zagen van de Eurotexx panelen wordt gedaan met normale houtbewerking gereedschappen. Zagen met fijn getande cirkelzaag. Gebruik de rubber hamer voor het kloppen van de afwerkprofielen in het montageprofiel. Geen ladders, trappen en steigers tegen de Eurotexx gevelpanelen plaatsen.

bevestiging profielen

Wanneer u de profielen gaat monteren, zorg dan altijd voor voldoende ventilatie en houdt altijd rekening met het uitzetten en krimpen van de profielen. De afwerkprofielen hebben voldoende overlap om de uitzetting en krimp op te vangen.

bevestiging

De Eurotexx® potdeksel en dubbel rabatdelen worden bevestigd met een nietapparaat. Dit geldt voor de kleuren zoals wit, crème, sand en licht blauw. Gebruik hiervoor bij voorkeur RVS nieten met een maximale rug breedte van 10mm en een lengte van 25mm. Plaats de nieten in het midden van de geëxtrudeerde sleuf aan de bovenzijde van het Eurotexx paneel. Het nietapparaat kunt u afstellen op de juiste luchtdruk hoeveelheid en regelbare diepte-instelling. Plaats het nietpistool recht tegen het gevelpaneel en houdt rekening met de juiste afstelling van het
apparaat. Kleuren zoals licht grijs, klei, olijf, quartzgrijs, grijs, antraciet zijn voorzien van sleufgaten en mogen niet worden gemonteerd met een nietapparaat. Gebruik voor de bevestiging van de Eurotexx gevelpanelen bij voorkeur Eurotexx bevestigingsschroeven van minimaal 30mm lang, los-vast aangedraaid. Wanneer er geen sleufgaten zijn eerst voorboren.

ventilatie, regelwerk, isolatie en afwerking

ventilatie

Bij montage van Eurotexx gevelpanelen is het noodzakelijk beluchting en ontluchting te creëren. Voor horizontale montage van de panelen moet er een minimale doorlopende ventilatieruimte tussen de achterzijde van de gevelbekleding en de bestaande constructie worden aangehouden. Voor lichte kleuren geldt een ruimte van minimaal 20mm en voor de donkere kleuren een ruimte van minimaal 40mm. Zo heeft u achter de constructie een luchtspouw welke de luchtstroom aan de boven- en onderkant aan de gang houdt. Ventilatieopeningen kunt u afsluiten met het ventilatieprofiel.

regelwerk en isolatielet op!

Breng een duurzaam en goed uitgelijnd regelwerk aan voor de Eurotexx gevelpanelen. Het regelwerk wordt in het oppervlak op h.o.h. 30cm gemonteerd. De eerste regels vanaf de hoek op maximaal 20cm plaatsen. Het regelwerk wordt verjongd op de dikte van het montageprofiel. Zorg er eveneens voor dat eventuele isolatie of folie niet gaat opbollen zodat ventilatie niet mogelijk is. Maak gebruik van onze Lamina bouwfolie, een hoogwaardige waterdichte damp-open folie.

afwerking

Zorg ervoor dat de Eurotexx panelen altijd afgewerkt worden met de daarvoor benodigde 2-delige afwerkprofielen. Buitenhoek-, verbindings- en eindprofiel. Nooit met kit werken.

DOWNLOAD MONTAGEINSTRUCTIE EUROTEXX